top of page

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM KHUYẾT TẬT QUỐC GIA (NDIS)

NDIS-logo.png

Dịch vụ NDIS của chúng tôi

 Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế riêng cho từng khách hàng. Chúng tôi làm việc cho và cùng với bạn để tạo ra dịch vụ phù hợp mà bạn muốn và cần. Vui lòngliên hệ chúng tôiđể sắp xếp một dịch vụ phù hợp với bạn.

Hỗ trợ cuộc sống hàng ngày

(Nhiệm vụ gia đình)

Hỗ trợ phiên dịch/biên dịch

Sự tham gia của cộng đồng đổi mới

Nhiệm vụ hỗ trợ hộ gia đình

VIWA cũng cung cấp dịch vụ Chăm sóc thay thế, cho phép các thành viên trong gia đình tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cần thiết khi cần thiết. Dịch vụ tiện lợi này được cung cấp trong sự thoải mái tại nhà riêng của bạn.

bottom of page