top of page

Tình nguyện

Các tình nguyện viên của chúng tôi đến từ nhiều nền tảng khác nhau và mang theo nhiều kinh nghiệm và kỹ năng.

Hoạt động tình nguyện mang lại cho bạn:

  • Một cảm giác sâu sắc về thành tựu và mục đích.

  • Những cơ hội quý giá để tiếp thu những kỹ năng mới, mở rộng kiến thức và tích lũy những trải nghiệm đa dạng.

  • Kết nối có ý nghĩa với những người mới, nuôi dưỡng ý thức cộng đồng.

  • Cơ hội để tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của người khác.

  • Một cơ hội để hỗ trợ một mục đích gần gũi với trái tim bạn.

  • Tăng cường sự tự tin và lòng tự trọng khi bạn đóng góp vào một sứ mệnh có ý nghĩa.

 

Xin lưu ý rằng tất cả các tình nguyện viên đều phải trải qua Kiểm tra lý lịch tư pháp và các kiểm tra khác trước khi tham gia trước khi chính thức gia nhập nhóm của chúng tôi. Sự an toàn của bạn và sự an toàn của những người chúng tôi phục vụ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Privacy & Confidentiality Policy
Consumer Decision Making Policy
Feedback & Complaint Management Policy
Consumer Rights
Policy
Advocacy Policy
bottom of page